• NÁVŠTĚVNICKÁ KARTA
 • PARTNER

Muzeum Českého krasu v Berouně

Muzeum Českého krasu nabízí návštěvníkům na Berounsku celkem pět objektů – přímo v Berouně je to Jenštejnský dům, Geopark Barrandien a Plzeňská brána. Dále jsou to pobočky Muzeum Hořovicka a Městské muzeum v Žebráku. V Berouně muzeum sídlí ve dvojici architektonicky hodnotných měšťanských domů přímo na náměstí.

 

Jenštejnský a Salátovský dům

Husovo nám. 87

Památkově chráněné objekty nabízí návštěvníkům  sedm stálých expozic, ale také zajímavé krátkodobé výstavy, jednorázové akce a programy.

Geologicko-paleontologická expozice

 • Víc než 220 exponátů – zkameněliny mnoha druhů trilobitů, ramenonožců, plžů, mlžů, hlavonožců, konulárií, lilijic, mechovek, korálů a ukázky horniny typických pro region.
 • Zajímavost: deska se šesti obřími trilobity, lebka jeskynního tygra, stolička mamuta

Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu

 • Podzemní krasové jevy – jeskyně a propasti z CHKO Český kras. Ukázky a fotografie krápníkové výzdoby z Koněpruských jeskyní a penězokazecké dílny z 15. století včetně replik výrobků této dílny, tzv. stříbrných „peněz.
 • Zajímavost: figurína jeskyňáře v životní velikosti v typickém oděvu s helmou, čelovým světlem a speleovakem

Zbraně na Berounsku v 18. a 19. století

 • Zbraně chladné i palné, lovecké a vojenské. Různé druhy „spoušťových mechanismů“ – zámků  (kolečkový, křesadlový, perkusní), prachovnice, kleště na lití kulí, střelecké terče.
 • Zajímavost: soubojové pistole z 18. století.

Živá příroda Českého krasu

 • Přes 70 ukázek savců, ptáků a hmyzu reprezentujících jednotlivé biotopy Českého krasu na pozadí panoramatické fotografie údolí Berounky.
 • Zajímavost: hmatové ukázky dřevin

Až do předsíně nebes

 • Barokní obrazy světců od malíře Jana Václava Spitzera (1711-1773). Soubor velkoformátových pláten původem z benediktinského kláštera ve Svatém Janu pod Skalou.
 • Zajímavost: dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého poškozená požárem

Z dějin města Berouna

 • Model města zachycující podobu  před r. 1421, ukázky cechovních symbolů, řemeslnických nástrojů a produktů včetně typické berounské keramiky, archeologické objevy.
 • Zajímavost: renesanční dveře do berounské radnice z 16. stol., přenosné sluneční hodiny

Etnografická expozice

 • Venkovské světnice z 19. stol. S typickým vybavením v kontrastu s městským salónem.
 • Zajímavost: intarzovaný nábytek, máselnice, funkční kolovrátek

 

Geopark Barrandien

Slapská ulice

Unikátní expozice pod širým nebem s rozlohou 340 m2 přímo ve dvoře muzea. Prezentace dramatické geologické minulosti Země a oblasti tzv. Barrandienu i pro naprosté laiky. Tabulky s nápisy „Nedotýkejte se“ zde rozhodně nenajdete. Osahat si můžete 23 hornin, z toho 11 exponátů má hmotnost několik tun. Seznámíte s procesem vzniku hornin před stamiliony let, objevíte stopy pradávných mořských červů i sopek, pozůstatky doby ledové i korálového moře. Dozvíte se, kdo to byl Joachim Barrande. V kameništi si každý může zkusit nalézt svoji zkamenělinu, kterou si pak lze odnést domů. Obzvláště vhodné pro děti! Vstup ze Slapské ul. (vyjděte z muzea směrem vpravo, po cca 20 m zahněte opět doprava do úzké uličky. Otevřeno od dubna do října.

 

Plzeňská brána

Palackého ulice

Součást původního gotického obranného systému města. Uvnitř se dozvíte vše o historii opevnění Berouna a o životě věžního, který zde bydlel. Dále si prohlédnete hodinový stroj věžních hodin a nejstarší listiny související s historií města Berouna. Z ochozu je nádherný výhled na náměstí a okolí. Otevřeno má od května do října.

V rámci Návštěvnické karty Berounska, Brd a Podbrdska 2024 zde získáte slevu 25 % ze základního vstupného pro jednotlivce na běžnou prohlídku expozic a výstav. Neplatí pro snížené vstupné do Geoparku, na akce, doprovodné programy atp.
Husovo nám. 87 266 01 Beroun
+420 601 374 246
Otevírací doba
Po
zavřeno
Út–So
09:00
12:00
12:45
17:00
Ne
10:00
12:00
12:45
17:00
Vstupné
Základní
80
Snížené
55
Rodinné
160
Poloha