Památník knížete Karla Egona II. z Fürstenbergu

Pokud toužíte po nejkrásnější vyhlídce na hrad Křivoklát, vydejte se k novogotickému pomníku Karla Egona II. z Fürstenbergu.

Monumentální, čtrnáct metrů vysoký pomník nechali postavit v letech 1858–1860 zaměstnanci knížete Karla Egona II. jako projev úcty a lásky ke knížeti „v celém okolí nezapomenutelnému,“ velkému lidumilovi a neúnavnému podporovateli věd a umění. Jeho busta z bílého mramoru je umístěna ve středu monumentu, podle návrhu architekta Antonína Jiruše.

Za vlády Karla Egona II. z Fürstenbergu (1796–1854) dosáhlo Křivoklátsko velkého rozkvětu. Kníže obratně hospodařil s přírodním bohatstvím, prodejem dřeva a těžbou železné rudy postupně panství rozšířil o několik vesnic, vybudoval síť kvalitních silnic a investoval do obnovy požárem zničeného hradu Křivoklát. Myslel i na své poddané, které podporoval svojí sociální politikou a vedl ke vzdělanosti. Přispěl k objevu světoznámých nalezišť zkamenělin trilobitů tím, že finančně podporoval výstavbu Koněspřežní železnice z Prahy do Plzně. Právě práce na stavbě železnice přivedla do této oblasti Joachima Barranda.

Poloha