Poutní místo Svatý Jan pod Skalou

Svatý Jan pod Skalou se nachází v samém srdci přírody Českého krasu a již po několik staletí je hojně navštěvován, ať už jako poutní místo, nebo turistický cíl.

Vděčí za to nejen překrásné přírodě, ale také bohaté historii spojené s areálem bývalého benediktýnského kláštera a postavou prvního českého poustevníka sv. Ivana, který se ve zdejší jeskyni usídlil už na konci 9. století.

Poustevník to ale neměl vůbec jednoduché, v jeskyni ho pokoušeli zlí duchové, a tak se rozhodl místo opustit. Při odchodu se mu na návrší pod Svatojánskou skálou zjevil sv. Jan Křtitel, předal mu dřevěný křížek, kterým Ivan duchy z jeskyně vyhnal.

Dle pověsti se také Ivan setkal s prvním historicky doloženým přemyslovským knížetem Bořivojem. Ten po poustevníkově smrti nechal na místě vystavět kapličku, která v 11. století přišla do správy benediktinského kláštera v Ostrově u Davle. Když byl ostrovský klášter kolem roku 1517 zničen, benediktinští mniši se natrvalo přesunuli do Svatého Jana pod Skalou. Ještě před tím byl k jeskyni přistavěn kostel Narození sv. Jana Křtitele.

Další rozvoj místa pod Svatojánskou skálou nastal koncem 16. století, kdy se po nalezení údajných ostatků sv. Ivana začaly k jeho hrobu konat poutě, kterých se účastnily i vysoce postavené osobnosti. Kostel i areál kláštera se dočkali barokních přestaveb a tuto podobu si zachovali dodnes.

Na vrcholku Svatojánské skály nad vesnicí je úchvatné vyhlídkové místo s křížem nabízející pohled na areál kláštera a údolí Loděnického potoka, který tudy protéká.

Během sezóny mohou návštěvníci obce zavítat do Svatojánského muzea či do informačního střediska chráněné krajinné oblasti Český kras. Veřejnosti je také přístupný kostel Narození sv. Jana Křtitele, ze kterého vede průchod do Ivanovi jeskyně.

Poloha