• TOP

Solvayovy lomy

V romantické přírodě nedaleko obce Svatý Jan přímo v srdci CHKO Český kras vzniká od druhé poloviny devadesátých let minulého století průmyslový skanzen zaměřený na mapování historie těžby a dopravy vápence.

Solvayovy lomy dostaly jméno podle belgické společnosti, která začala v Ústí nad Labem na počátku 20. století vyrábět sodu – tedy uhličitan sodný. Potřebný vápenec nakupovala nejprve od dodavatelů z celých Čech, nicméně v roce 1916 padlo rozhodnutí otevřít vlastní lom. Vybrána byla lokalita v katastru obce Svatý Jan pod Skalou a 27. června 1918 byla zahájena těžba. Rostoucí poptávka po vápenci vedla na přelomu 20. a 30. let k otevření druhého (jižního) lomu. Ten s původním (severním) propojila 217 metrů dlouhá dopravní štola. Těžba pro potřebu výroby sody byla ukončena v roce 1956 a lom byl předán Správě silnic Praha. Tato společnost v něm až do roku 1964 dotěžovala materiál pro výstavbu a údržbu silnic. Následně lom na dlouhá desetiletí osiřel.

Jeho nová historie se začala psát v roce 1993, kdy se v něm parta nadšenců rozhodla vybudovat skanzen a muzeum těžby a dopravy vápence. Tak vznikla Společnost Barbora, z. s., ta zde obnovila úzkorozchodnou dráhu, kterou neustále prodlužuje, shání a zprovozňuje staré lokomotivy a vozy, opravuje zbylé objekty. Návštěvníci se tu mohou svézt vláčkem, prohlédnout si v Česku jedinou expozici lanových drah, podívat se do podzemní štoly nebo se jen projít areálem a pozorovat, jak si člověkem vytvořený kráter bere příroda zpět.

Svatý Jan pod Skalou 266 01
Otevírací doba
Květen až říjen
Jízda vlakem a navazující prohlídka muzea a štoly vždy v konkrétní časy. Více podrobností na webových stránkách.
Vstupné
Více podrobností na webových stránkách.
Poloha