Tři prameny a Kneippovy lázně

Na levém břehu potoka Klučná u hranic katastrů obcí Branov a Roztoky u Křivoklátu necelé tři kilometry pod Karlovou Vsí vyvěrá celoročně trojice vydatných pramenů.

Potok Klučná stéká z křivoklátských lesů studeným údolím z Karlovi Vsi, než se jeho chladná čistá voda smísí s Berounkou, napojí se z mnoha studánek a vodotečí. V posledních meandrech nad soutokem potoku s řekou vyvěrají při úpatí vrchu Mokřinka tři vydatné prameny, v kterých najdete vodu i při těch nejsušších obdobích. Zdejší jedinečné prameniště napájí dvacet centimetrů hluboký bazének, jehož dno je pokryto jemnými oblázky a je vhodné pro přírodní léčebnou kůru podle návodu německého léčitele Sebastiana Kneippa.

Místo u Tří pramenů je stvořené k odpočinku, neboť zde naleznete zastřešené odpočívadlo, poslech bublání pramenů zní jako přírodní symfonie, která uklidní i tu nejroztržitější mysl. Pro unavené nohy je pak ideální vyzout boty, vejít do bazénku a pustit se do ozdravné procedury, která spočívá ve střídavém ohřívání a ochlazování končetin. Že nevíte, jak ohřát nohy v chladné vodě? Zkuste čapí kroky!

K pramenům se dostanete po příjemné, málo frekventované lesní silničce, kolem které můžete obdivovat mohutné, geneticky původní křivoklátské smrky. Před ústím potoku do Berounky leží stará trampská osada Údolí hříchů, která vznikala od 30. let 20. století.

Poloha