Vodní nádrž Klíčava

Nedostupnou přehradu uprostřed křivoklátských lesů pomáhali v padesátých letech stavět řeholníci. Najdete ji necelé tři kilometry od Zbečna.

Vodní nádrž Klíčava byla vybudována v údolí stejnojmenného potoka v letech 1949-1955 jako zásobárna pitné vody pro Kladno a její součástí je architektonicky zajímavá úpravna vody těsně pod hrází. Kromě potoka Klíčava ji napájí ještě Lánský potok a několik menších bezejmenných potůčků. V roce 1997 došlo k propojení vodárenských systémů Klíčavy s artézskými studnami u Mělníka a přehrada začala ztrácet svůj význam. Na přelomu století se odběr upravené vody omezil jen na období zvýšené spotřeby. Od března 2005 je ale Klíčava s maximálním výkonem 180 litrů za sekundu opět stálým zdrojem vody pro Kladensko, Stochovsko, Novostrašecko a Mšecko.

Hráz přehrady je betonová, přímá. Délka v koruně je 176 m, výška nad terénem 37,2 m a od základů majestátních 50,2 m. Hráz má dvě spodní výpusti. Objem nádrže je 10,4 milionů krychlových metrů a plocha jezera pokrývá přibližně 71 ha. Přehrada není určena k rekreaci, vodním sportům ani koupání. Vzhledem k pásmu hygienické ochrany 1. stupně a také proto, že je celá vodní nádrž obklopena Lánskou oborou, je vstup k vodní hladině zakázán. Veřejnosti je přístupná jen koruna hráze. Pod hráz k úpravně vody lze dojet autem ze Zbečna po místní komunikaci, na korunu přehrady se musí už jen za pomoci vlastních sil. Od parkoviště to ale není daleko. Cesta je sice do kopce, ale lehce sjízdná i pro městské verze dětských kočárků. Pod hrází vede značená cyklotrasa a také červená turistická značka spojující Křivoklát a Lány. Smutnou kapitolou v historii přehrady je skutečnost, že při její výstavbě bylo zneužito nucené práce mladých řeholníků internovaných po nezákonné a násilné likvidaci klášterů a mužských řeholních řádů v dubnu 1950.

TIP: Zaparkovat je možné už ve Zbečně u kostela, prohlédnout si lidovou stavbu Hamousův statek a pokračovat k přehradě tříkilometrovou procházkou proti proudu potoka Klíčavy. Zdatnější turisté mohou vyrazit ze Zbečna proti proudu řeky Berounky po naučné stezce Brdatka a přes rozcestí Píska dojít k přehradní hrázi a zpět do Zbečna cca devítikilometrovým okruhem.

Poloha