Vodní nádrž Suchomasty

V roce 1955 začala na Suchomastském potoce nedaleko rozsáhlého areálu Králodvorských železáren výstavba přehradní hráze. Stalo se tak v místě, kde bylo možné údolí nevelkého potoka nejsnáze překonat.

Přehrada se začala v druhé polovině padesátých let minulého století stavět především proto, aby kumulovala vodu pro případnou potřebu Králodvorských železáren v době sucha či havárie. Do areálu hutní společnosti proto vedlo odběrné potrubí. Přímá, zemní sypaná hráz dlouhá 85 metrů a vysoká 13,5 metru zadržuje v sevřeném údolí téměř půl milionu kubických metrů vody. Přehrada v současné době slouží především rybářům. Hospodaří na ní Rybářský svaz královodvorských železáren a vysazovány jsou tu hlavně kaprovité ryby. Vodní nádrž je také oblíbeným výletním místem. Přímo po pravém břehu vede turistická značka spojující BerounKoněpruskými jeskyněmi či Koukolovou Horou. Bohužel není možné přehradu využít pro žádné vodní radovánky. Po celém jejím obvodu je zákaz koupání, nicméně udělat si na jejím břehu piknik a pozorovat vodní život je stejně tak příjemné!

Poloha