Zřícenina hradu Tetín

U ikonické vyhlídky do údolí řeky Berounky na Tetíně se dochovaly zbytky středověkého tetínského hradu.

Tetínský hrad, jehož torzo je na skalním ostrohu patrné, vznikl podle archeologických výzkumů kolem poloviny 13. století. Nicméně první zmínka o hradu se v pramenech objevuje až v roce 1321.

Uvádí, že hrad získal Štěpán z Tetína, příbuzný Jana Volka, levobočka krále Václava II. Od rodu Štěpána z Tetína byl hrad koupen Karlem IV., nejspíše z úcty k místu smrti svaté Ludmily – jeho prabáby.

Hrad následně záhy zanikl, důvody nejsou přesně známy. Pravděpodobně to souviselo s výstavbou hradu Karlštejn, který tetínskému hradu odňal hospodářské zázemí.

Poloha