Den poutníka

Jednodenní akce pro poutníky, na kterou navazuje čtyřdenní putování po Svatojakubské cestě u příležitosti svátku sv. Jakuba, patrona poutníků.

V sobotu 22. července je pro všechny milovníky putování připravena tématická jednodenní akce s názvem Den poutníka, během které si budete putovat z Karlštejna do poutního místa Svatý Jan pod Skalou, známého díky prvnímu českému křesťanskému poustevníkovi sv. Ivanovi,  který se ve zdejší jeskyni usadil již na konci 9. století.

Program

8:00 Sraz před kostelem sv. Palmácia na Karlštejně

9:00 Mše pro poutníky

10:00 Pěší pouť do Svatého Jana pod Skalou

12:00 Oběd ve Svatém Janu pod Skalou

Bloky prezentací (Svatojánská kolej, Svatý Jan pod Skalou)

13:00 – 15:00 Poutní stezky a projekty v ČR

15:00 – 16:00 Pauza

16:00 – 18:00 Projekty poutníků

19:00 Večerní prohlídka kláštera, kostela Narození sv. Jana Křtitele a jeskyně sv. Ivana

Na program navazuje pěší putování po Svatojakubské cestě u příležitosti svátku patrona poutníků sv. Jakuba s průvodcem Petrem Hirschem.

Pro více informací o vstupenkách a programu doporučujeme sledovat webové stránky a FB akce.

+420 235 521 822
Svatý Jan pod Skalou 1
266 01 Svatý Jan pod Skalou
Poloha