Památné stromy biosférické rezervace Křivoklátsko

Zavítejte na exkurzi po památných stromech biosférické rezervace chráněnné krajinné oblasti Křivoklátsko, které se koná ku příležitosti prvního ročníku Mezinárodního dne biosférických rezervací.

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko leží jen několik málo kilometrů od Prahy, přitom jde o jednu z nejzajímavějších krajin nejen v České republice, ale i v celé Evropě. V roce 1977 ji proto také UNESCO zařadilo mezi biosférické rezervace v rámci programu Člověk a biosféra. O rok později Křivoklátsko získalo statut chráněné krajinné oblasti (CHKO).

Unikátní exkurze, která bude probíhat dne 12. listopadu, má za cíl přiblížit široké veřejnosti památné stromy biosférické rezervace Křivoklátsko. Akce se koná jako příspěvek k oslavě prvního ročníku Mezinárodního dne biosférických rezervací, který byl Generální konferencí UNESCO ustanoven na 3. listopad.

Exkurzi pořádá AOPK ČR a IS CHKO Křivoklátsko – Křivoklát.

+420 951 424 504
IS CHKO Křivoklátsko - Křivoklát nám. Svatopluka Čecha 82 270 23 Křivoklát
Poloha