Přehlídka základních uměleckých škol na zámku v Litni

Zámek Liteň ožije dalším ročníkem celostátního festivalu ZUŠ Open, během něhož se můžete těšit na řadu hudebních koncertů, divadelních a tanečních představení, výstav a dalších akcí.

ZUŠlechťujeme uměním – pod tímto heslem opět od 23. května do 9. června ožijí v rámci celostátního festivalu ZUŠ Open stovky míst po celé republice hudebními koncerty, divadelními a tanečními představeními, výstavami i dalšími nejrůznějšími akcemi.

Mezi nimi nebudou chybět ani prostory barokního zámku v Litni. Během nedělního odpoledne 26. května probíhají v areálu hudební, pěvecká a taneční i divadelní vystoupení na několika pódiích, především v zámeckém parku nebo v historické budově Čechovny. Pro návštěvníky jsou připraveny i výstavy výtvarných děl v nově zrekonstruované oranžerii nebo v sala terreně, stejně jako hudební odpoledne s občerstvením v krásném areálu zámku Liteň.

Více informací na webu ZUŠ Open.

Liteň 1
267 27 Liteň
Poloha