• PARTNER

Zámek Liteň

Komplex dvanácti historických budov zasazených do krásného přírodního prostředí tvoří jedinečné místo se zajímavou historií. Tamější genius loci do dnešního dne představuje nekonečný zdroj kreativních inspirací zejména pro bohaté kulturní aktivity, které se na zámku odehrávají.

Barokní zámek, který tvoří dominantu zámeckého areálu, vybudovali na místě gotické tvrze v roce 1661 Bubnové z Litic, v 18. století ho přestavěli Vladislavové z Mitrovic. Celý areál prožil svou zlatou éru za majitelů agrárních průmyslníků rodu Daubků od poloviny 19. století do roku 1948, kdy byl zkonfiskován jeho poslednímu majiteli Jiřímu Daubkovi.

Zámek Liteň byl stavebně upraven (1892 a 1906) a jeho areál se stal prosperujícím hospodářstvím s pivovarem, lihovarem, zemědělskými budovami a rozsáhlými lesy. Statek se stal kromě sídla rodiny místem dočasných tvůrčích a společenských pobytů osobností kulturního života období národní emancipace.

Začátek 20. století je spojen s pobytem a rodinnou příslušností operní pěvkyně Jarmily Novotné  (provdané za rytíře Jiřího Daubka). Druhá polovina 20. století, v důsledku prosazené státní ideologie a její snahy vyloučit velkostatkářský prostor jako přežitý a nepotřebný (na zámku bylo JZD a Odborné učiliště Liteň, přinesla liteňskému panství postupnou devastaci, zhroucení všech (zejména sociálních) funkcí jednotlivých objektů a prostor.

Areál byl v restituci v roce 1989 navrácen rodině Jarmily Novotné a následně byly rozprodány polnosti, veškeré hospodářství a celý zámecký areál. Zpustošený zámek a jeho areál zůstaly v naprosté izolaci.

Původně rušné místo rodové slávy a místní historie (konání vesnických slavností, sportovních akcí apod.), které zdárně kombinovalo soukromý a veřejný prostor a bylo určené k aktivnímu setkávání obyvatel na mnoha úrovních (charakteristické svojí mnohostí a pestrostí sociálních interakcí), zůstalo v naprosto havarijním stavu opuštěné a nepřístupné.

V současné době je zámek v rukou soukromých majitelů, kteří usilují o jeho záchranu a zpřístupnění, coby významné kulturní památky. Výsledkem revitalizace zámeckého areálu by měl být otevřený, komunikující, snadno přístupný, přívětivý veřejný prostor, sloužící jako atraktivní prostředí pro organizovaná (zejména kulturní) a neformální setkání a sociální interakce.

Festival Jarmily Novotné

Památku a někdejší slávu světoznámé pěvkyně, která na zámku žila, každoročně připomíná Festival Jarmily Novotné. První ročník se uskutečnil v roce 2012.

Liteň 1 267 27 Liteň
Otevírací doba
Zámek není běžně přístupný veřejnosti.
Poloha