Slavnostní otevření naučné stezky J. L. Zvonaře

U příležitosti 200 let od narození Josefa Leopolda Zvonaře, významného hudebního skladatele, proběhne v jeho rodném Kublově slavnostní otevření nové naučné stezky.

Poslední dubnovou sobotu proběhne v Kublově slavnostní otevření naučné stezky Po stopách Josefa Leopolda Zvonaře.

Na naučné stezce dlouhé asi 4 km se děti i dospělí zábavně-naučnou formou seznámí s historií obce Kublov a vrchu Velíz. Okružní stezka vám během 11 zastavení přiblíží skladatelův život a místa, která jsou s ním spojena – rodný domek, školu, faru na Velízi a další. Dozvíte se také zajímavosti z historie obce a Velízu, uvidíte výhledy na obec a na panorama Brd. Součástí naučné stezky bude  šifrovací hra. 

Otevření naučné stezky je součástí kublovských oslav 200. výročí narození Josefa Leopolda Zvonaře, českého hudebního skladatele a rodáka z Kublova, který proslul písní „Čechy krásné, Čechy mé“.

Centrum obce
267 41 Kublov
Poloha