Výstava Václav Talich

Krátkodobá komorní výstava v Muzeu Českého krasu nabídne jedinečnou možnost spatřit předměty z Talichovy pozůstalosti, které jsou uchovávány ve sbírkách muzea.

K vidění budou například slavnostní i denní taktovky, housle, vybrané řády a ocenění, koncertní frak, zápisníky, notové záznamy, ale i ukázky korespondence, doklady, brýle či jiné předměty osobní povahy.

Součástí bude také Talichův pracovní stůl ze soukromé sbírky jeho vnuka Michala Dejmala, jehož zpřístupnění pro veřejnost je zcela výjimečné. Instalace připomínající atmosféru Talichovy pracovny vás vtáhne do dirigentova privátního života, naplněného hudbou. Přiblíží jeho planoucí vztah s ženou Vidou a potěší vzpomínkou na divoké rošťárny jeho vnoučat.

Výstava se koná jako doprovodný program Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun a bude ji možné navštívit pouze 7. a 8. listopadu 2023.

+420 601 374 246
Husovo náměstí 87
266 01 Beroun
Vstupné
Základní
80
Snížené
55
Poloha