Do keltského panství nad Berounkou

Jedna z nejvýznamnějších památek keltské Evropy se nachází jen několik kilometrů od Berouna – keltské oppidum ve Stradonicích.

Před dvěma tisíci lety skýtalo hradbami obehnaný domov keltské smetánce a jejich poddaným na 90 hektarech. Dnes kromě samotného místa, kde se hradiště nacházelo, můžete nahlédnout do keltské historie na nižborském zámku, v Informačním centru keltské kultury.

Trasa výletu za Kelty začíná na Husově náměstí v Berouně, odkud se vydejte po modré turistické značce. Městskou zástavbou vystoupáte až ke kapličce U Studánky. Od kapličky pokračujte po modré, po cestě budete míjet vysílač, od něhož se vám rozprostře Beroun jako na dlani, a následně vystoupáte na rozhlednu Děd. U rozhledny zahnete doprava, chvilku půjdete po zelené a na dalším rozcestí budete pokračovat po červené turistické trase rovně. Část této trasy je součástí Svatojakubské poutní cesty, ve vesničce Lísek však mění barevné značení na žluté a pokračuje
podél Habrového potoka až do Nižboru.

V nižborských Stradonicích vás vrcholem hradiště provede zdejší naučná stezka a následně se můžete podívat na zámek do expozice. Nižbor je sám o sobě krásným místem u Berounky, vyhraďte si dostatek času. Až se rozhodnete pro návrat, vydejte se údolím řeky zpátky do Berouna cyklostezkou Po stopách českých králů. Pokud vás ale budou bolet nohy, můžete sednout i na vlak.

! Pozor při odbočce z trasy výletu na hradiště ve Stradonicích, stoupání na vrchol je strmé a fyzicky náročné.

Typ
Ikona Pěší
Délka:
20,7 km
Stoupání:
357 m
Náročnost
image/svg+xml
Trasa