Po stopách Českých králů

Jen málokterý kout České republiky se může pyšnit tolika královskými místy jako Berounsko. Královským hradištím, hradům a tvrzím dominuje královské město Beroun, které je živoucím srdcem oblasti a vstupní branou hned do dvou chráněných krajinných oblastí – Českého krasuKřivoklátska. Vydat se po stopách českých králů, poznat místa, kde se psaly české dějiny a seznámit se s jejich příběhy nikdy nebylo jednodušší. Putovat ve šlépějích královských střevíců můžete pěšky i na kole, záleží jen na vás, co je vašemu srdci milejší. Ať už se však vydáte tak či onak, o zážitky ani poznání nebude nouze. Pojďte se s námi podívat, kolik míst a příběhů vás na Berounsku čeká.

1. Úsek Dobřichovice – Karlštejn

První úsek trasy Po stopách českých králů začíná u dobřichovického zámku. Kolaři využijí stejnojmennou trasu, která je součástí dálkové cyklotrasy EuroVelo 4. Cestu, linoucí se převážně podél břehu řeky Berounky, si v Hlásné Třebani zkraťte ulicí Karlštejnská. Pokud však raději chodíte po svých, následujte od zámku zelené turistické značení do Karlíku. Po cestě můžete obdivovat sochařskou galerii pod otevřeným nebem. Z Karlíku pokračujte Karlickou ulicí až k chatové osadě
(cca 500 m), kde se napojte na červeně značenou trasu vedoucí k hradu Karlštejn.

Trasa: pěšky | na kole

Z místních pověstí: Poplach, na hradě je ženská!

Vrchlického veselohru o zákazu žen na Karlštejně jistě znáte. Ale znáte i původ této pověsti? Za vším stojí kronikář Václav Hájek z Libočan, který ve svých dílech popsal Karlík jako hrad sloužící pro přechodný pobyt královny a jejího dvora, jelikož ženy na Karlštejn nesměly.

Zřícenina hradu Karlík
Na hrad Karlík by se možná už dávno zapomnělo, nebýt Jaroslava Vrchlického a jeho...
Zámek Dobřichovice
Původně renesanční stavba, v 18. století upravená do dnešní pozdně barokní podoby...

2. Úsek Karlštejn – Tetín

První část trasy vede po frekventovanější silnici, a proto by se pěší turisté měli od hradu vydat nejprve po červené k rozcestí Kubrychtova bouda a odsud zpět k řece po modré do Srbska. Po cestě z vesnice si podél pravého břehu užijete výhledy na řeku i drsný reliéf Českého krasu. „Dobytí“ Tetína ale nebude zadarmo. V poslední části cesty vás čeká převýšení více jak 70 m, a to pouze na jednom kilometru! Odměnou za výkon vám bude jeden z nejkrásnějších výhledů do údolí řeky, hned tři fotogenické kostely a zbytky přemyslovského hradu.

Trasa: pěšky | na kole

Z místních pověstí: Kněžna Ludmila

Život české světice lze jen těžko shrnout do pár vět. Spolu se svým mužem, knížetem Bořivojem, se zasloužila o rozvoj české státnosti, oba položili základní kameny českého křesťanství i budoucího království. Byla milující matkou i babičkou a silnou vládkyní. Neshody se snachou Drahomírou nakonec vyústily v její uškrcení přímo na hradišti Tetín.

TOP
Hrad Karlštejn
Turistická dominanta, kterou zná takřka celý svět, to je Karlštejn. Majestátní hrad, který...
Zřícenina hradu Tetín
Zřícenina hradu Tetín
U ikonické vyhlídky do údolí řeky Berounky na Tetíně se dochovaly zbytky...

3. Úsek Tetín Beroun – Králův Dvůr

To, co jste si od řeky vyšlápli na Tetín, oceníte po cestě na dalším úseku. Zasloužený sešup zpátky k Berounce! A rovnou do královského Berouna, kde se určitě na chvíli zastavte, město má co nabídnout. Až budete připraveni, zpátky na trasu se vydejte k říčce Litavce, která má svým spádem téměř horský charakter. V okolí koryta můžete narazit na volavku, ledňáčka či racka. Proti jejímu proudu vás cyklostezka dovede až ke královedvorskému zámku.

Trasa: pěšky | na kole

Z místních pověstí: Ze Slavošova Berounem

Podle pověsti založil dnešní Beroun Slavoš, manžel bájné kněžny Tety. Rozrůstající se město, pojmenované po svém zakladateli Slavošov, však postihla ničivá povodeň a mor, před kterými místní prchli na hrad Hýskov. V opuštěném městě se rychle usídlili jen lupiči přepadající pocestné. A tak se Slavošovu začalo říkat hrozný „beroun“.

Zámek Králův Dvůr
Zámek Králův Dvůr
Barokní zámek, který přes neveselý osud vzkvétá jako centrum společenského života Králova...
Královské město Beroun
Královské město, které proslulo hrnčířskými trhy a medvědáriem, kde našli domov večerníčkoví...

4. Úsek Králův Dvůr – Točník a Žebrák

Putování po stopách českých králů na pomezí Křivoklátska, Brd a Podbrdska vás dovede na nejznámější české souhradí – Točník a Žebrák. Ke královským hradům vás dovede cyklotrasa EuroVelo 4. Ve Zdicích se určitě nezapomeňte zastavit u samoobslužného Napajedla pod Knihovem, kde se posilníte před náročným stoupáním. Ujít trasu pěšky chce velké odhodlání a zkušenosti. Pokud ale milujete výzvy, naplánujte si túru a hurá na hrad(y)!

Trasa: pěšky | na kole

Z místních pověstí: Těžký osud českého knížete

Největší nešťastník mezi českými knížaty? Bezesporu Jaromír! Přemyslovskému knížeti připravil život nelehký osud. Jeden z bratrů ho nechal vykastrovat, druhý oslepit, a nakonec byl zajat rodem Vršovců, který ho poté údajně zavraždil. Byl držen a mučen na vrchu Velíz u Kublova, kde po svém osvobození nechal Jaromír jako výraz vděku postavit kapli sv. Jana Křtitele.

Hrad Točník
Hrad Točník nechal v dominantní a strategické poloze ve 14. století vybudovat jako...
Hrad Žebrák
Gotický hrad byl vybudován nad soutokem Pekelského a Stroupinského potoka na konci skalnatého...

5. Úsek Beroun – Nižbor

Zpátky do královského města! Na severozápad spojuje cyklotrasa Po stopách českých králů Beroun s Nižborem. Pohodlnou jízdou nebo chůzí podél řeky se dostanete do kraje Keltů a sklářů. Cestou se můžete zastavit v Hýskově, kde se nachází rodný dům Františka Nepila, stánek s věhlasnou zmrzlinou nebo v parných letních dnech oblíbený jez na Berounce. V Nižboru byste neměli vynechat návštěvu tradiční sklárny Rückl a zámku s expozicí věnovanou nálezům z nedalekého keltského oppida ve Stradonicích.

Trasa: pěšky | na kole

Z místních pověstí: Kdo vysvobodí písaře?

V komnatách nižborského zámku se zjevuje duch zabitého písaře držícího bochník chleba v jedné ruce a džbán vody v té druhé. Vysvobodit ho může člověk, který si odkrojí krajíc z jeho bochníku. Za dobrý skutek však zaplatí životem.

Zámek Nižbor
V nižborském zámku, který se tyčí nad Berounkou, ožívají dávné i současné keltské tradice a zvyky...

6. Úsek Nižbor – Křivoklát

Pokud vám dosavadní objevování nestačilo a chcete se vydat dál do nitra Křivoklátska, pokračujte z Nižboru ke královskému Křivoklátu. Nejkratší cyklistická cesta vede přes Roztoky u Křivoklátu. Pro zkušenější jezdce je alternativou trasa přes Zbečno. Pěšky se zase můžete vydat po zelené přes Nový Jáchymov a poté po červené až k hradu Křivoklát. A máte-li rádi výzvy, lze si putování prodloužit až ke zřícenině královského hradu Týřov anebo ještě dál až na zříceninu hradu Krakovec.

Trasa: pěšky | na kole

Z místních pověstí: Slavíci z Křivoklátu

I dnes se můžete projít podél hradu po Slavičí stezce vedoucí pod okny tehdejších královských komnat. Své jméno získala za dob Karla IV., který na hradě pobýval s manželkou Blankou z Valois. Tehdy prý poddaní chytali slavíky do klecí, aby je pak vypouštěli pod okny královny. Jejich líbezný zpěv totiž dokázal rozveselit srdce nastávající matky.

Hrad Krakovec
Gotický hrad Krakovec je známý jako poslední útočiště mistra Jana Husa, nebo také jako...
TOP
Hrad Křivoklát
Hrad Křivoklát se pyšně vypíná na ostrohu nad Rakovnickým potokem a patří...
TOP
Zřícenina hradu Týřov
Necelé tři kilometry od obce Skryje se tyčí nad Berounkou torzo jednoho z nejstarších...