Hrad Krakovec

Gotický hrad Krakovec je známý jako poslední útočiště mistra Jana Husa, nebo také jako hrad Brtník z dětského filmového muzikálu Ať žijí duchové.

Hradu Krakovec se nachází ve stejnojmenné vesnici v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Za své jméno vděčí pověsti, která říká, že na jeho místě dříve stávalo hradiště knížete Kroka.

Historie hradu sahá až do roku 1381, kdy byl založen křivoklátským purkrabím Jírou z Roztok, jedním z oblíbenců krále Václava IV. Jednalo o velkolepou, luxusní stavbu, která svým komfortem směle konkurovala hradům královským. Od té doby prošel rozsáhlými rekonstrukcemi, nejdříve v 16. století, kdy byl renesančně upraven, a poté i o století později. Po požáru v roce 1783 byl definitivně opuštěn a postupně se měnil ve zříceninu.

Krakovec byl původně vystavěn jako honosná dvoupatrová stavba. Nejlépe vybaveny byly reprezentační prostory prvního patra s velkým sálem, krbem a arkýřovou kaplí s presbytářem. Pozoruhodná je také originální žebrová klenba a dřevěný, ručně tesaný most, dostavěný v roce 2005. Ten je unikátní svou středověkou podobou a také tím, že je zhotoven bez jediného kovového spoje.

Hrad je známý jako místo, kde v roce 1414 pobýval a kázal mistr Jan Hus před tím, než odešel do Kostnice. Na jeho památku byla u hradu v roce 2011 umístěna jeho socha, každoročně se zde také pořádá Husova pouť. Mnoho z nás si hrad pamatuje také díky filmům, které se v jeho areálu natáčely – muzikál Ať žijí duchové či pohádka Princ a Večernice.

V současné době je celý areál zpřístupněn v rámci volných či komentovaných prohlídek, bohoslužeb, ale i široké nabídky kulturních akcí jakými jsou básnická sympozia, divadelní představení, koncerty či věhlasná Husova pouť.

TIP: Pokud se od Krakovce vydáte k řece Berounce, určitě navštivte vyhlídku Na Plazích, jejíž plošina je konstruována podobným způsobem jako krakovecký hradní most.

Krakovec 4 270 35 Krakovec
+420 313 549 302
Poloha