Naučná stezka kolem lomů Velká Amerika a Trestanecký lom

Nově oteřená naučná stezka u lomu Velká Amerika přibližuje návštěvníkům přírodovědné hodnoty území, historii těžby vápence a poskytuje řadu nově zpřístupněných výhledů na lomy.

Lom Velká Amerika je turisticky atraktivní místo, kam se jezdí podívat lidé z tuzemska i ze zahraničí. Často jen na chvíli na první výhled do lomu. Krátká a nenáročná naučná stezka návštěvníkům otevírá řadu témat, která se k lomům vztahují, a zavede je na mnoho nově zpřístupněných výhledů do obou lomů.

Návštěvník se cestou dozví jak je tvar místních lomů geologicky podmíněný, že zde existuje Evropsky významná lokalita Štoly Velké Ameriky, která chrání zimoviště několika druhů vzácných netopýrů ve starých a nepřístupných štolách navazujících na lomy a také o nespravedlivém utrpení mnoha především politických vězňů, kteří v letech 1949 – 1953 v Trestaneckém lomu za nelidských podmínek pracovali.

Zajímavé jsou i informační panely, kterých na trase naleznete celkem 11, a k tomu ještě pietní zastavení u památníku politickým vězňům. Konstrukce jejich stojanů jsou zhotovené z kolejnic, po kterých jezdily lomařské vozíky a z tvarovaného drátu, takže působí autenticky. Pro představu náročnosti práce dělníků a trestanců je u Trestaneckého lomu vystavený jeden hunt – lomařský vozík, plně naložený kamením.

TIP: Z Velké Ameriky lze dojít okolo malebnější Malé Ameriky po dvou kilometrech k Dubu sedmi bratří. A to už je coby kamenem dohodil ke vstupu do hradu Karlštejn.

Délka:
3 km
Stoupání:
22 m
Klesání:
39 m
Náročnost
image/svg+xml
Trasa