Naučná stezka Údolí ticha

Stezka vás vede proti proudu Pařezového potoka romantickým Údolím ticha až do lesního zákoutí, které ve vás vyvolá představu pravé divočiny a toho, jak vypadal ve středověku typický královský lovecký hvozd na Křivoklátsku.

Stezka začíná u Stroupínského mlýna, u silnice mezi Březovou a Hředlemi. Je oboustranná. Druhý začátek je v lese „Pod Kamencem“ nedaleko hájovny Andreska. Od Stroupínského mlýna vede cesta po louce kolem Pařezového potoka až do trampské osady Ricatado. Odtud pak pokračuje po žluté turistické trase pěšinou lesem. Tato druhá část stezky vede po úzké pěšině údolím Lučního potoka se strmými kamenitými svahy a tajemnými tůňkami na potoce. Není proto vhodná pro cyklisty a vozíčkáře. Z konce naučné stezky se můžeme vrátit zpět stejnou cestou nebo pokračovat dále po žluté do nedalekého Kublova.

Území je součástí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Žije tu vzácný rak kamenáč nebo čolek horský, v létě sem zalétá čáp černý. Na stezce je umístěno jedenáct naučných panelů, jejichž obsahem jsou především rostliny a živočichové žijící v potoce a jeho okolí. Návštěvníci se také dozvědí o zásadách správného chování člověka v přírodě a o péči věnované zvláště chráněnému území.

Délka:
3.5 km
Stoupání:
72 m
Náročnost
image/svg+xml
Trasa