Za příběhy starých lomů

Navštivte místa v Českém krasu připomínající romantickou krajinu divokého západu a staré opuštěné lomy spojené s příběhy, které přímo nesouvisí se samotnou těžbou zdejších vápenců. Podíváte se k lomům Ameriky u Mořiny, zavítáte k Berounce do Alkazaru a budete obdivovat pozůstatky pravěkého korálového útesu v Houbově lomu.

První zastávka je na parkovišti u vyhlídky do lomu Velká Amerika. Odtud se vydáte pěšky po žluté turistické značce (celkem 5 km tam i zpět) kolem lomů Ameriky. Je nutné se držet pouze vyznačených stezek a nevstupovat na okraje lomů, neboť hrozí pád ze strmých stěn. Vstup do lomů je sice zakázán, ale pohled na ně z přístupných vyhlídek je velkým zážitkem. Lomy propojené podzemními štolami jsou opředeny novodobými pověstmi o tajemné postavě Hanse Hagena, příslušníka německého wehrmachtu, který tu zůstal po druhé světové válce uvězněn ve štolách a jehož duch bloudí v podzemí dodnes. Přírodní scenérie Velké Ameriky jsou často vyhledávaným místem filmařů (např. Limonádový Joe). Za Velkou Amerikou je lom Mexiko, kam byli posíláni v 50. letech 20. století političtí vězni na nucené práce. Vystřídalo se zde půl druhého tisíce odpůrců tehdejšího politického režimu a mnozí v lomu zahynuli. Poslední z lomů, Malá Amerika, se nachází v lese a stejně jako u předešlých se jedná o zatopený jámový lom.

Druhá naše zastávka je v Srbsku, kde se vydáme proti toku Berounky do lomu Alkazar. Tento lom, často navštěvovaný turisty a horolezci, je též častým cílem filmařů. Některé zdejší štoly jsou pozůstatkem snahy nacistů vybudovat zde na konci druhé světové války vojenskou podzemní továrnu, k jejíž realizaci naštěstí nedošlo. Dnes štoly slouží jako významné zimoviště chráněných netopýrů.

Z poslední zastávky na parkovišti Koněpruských jeskyní se vypravíme do Houbova lomu, kde byla v roce 1950 po odstřelu objevena jeskynní chodba. Dodnes je zde v lomové stěně tento otvor vidět. Jedná se o původní vstup do Koněpruských jeskyní. Největší jeskynní systém v Čechách je 2 km dlouhý a nachází se ve třech patrech s převýšením 70 m. V kamenné suti Houbova lomu můžeme najít zkamenělé schránky živočichů korálového útesu, který byl ve zdejším pravěkém moři před  410 miliony let.

Během výletu urazíte 9 km pěšky a 19 km autem. V mapě je zanesena trasa pouze pro cestu autem.

Typ
Ikona Moto
Ikona Pěší
Délka:
28 km
Itinerář
  1. Lomy na Americe u Mořiny
  2. Alkazar u Srbska
  3. Houbův lom na Zlatém koni u Koněprus
Náročnost
image/svg+xml
Trasa