Questingová trasa Svatá

Questingová trasa připravená ve spolupráci s MAS Mezi Hrady, se nachází na území obce Svatá, která je obklopena překrásnými křivoklátskými lesy s množstvím architektonických i přírodních skvostů.

Trasa začíná u vyhlášené restaurace Na Svaté, kde naleznete schránku s hracími kartami a mapou. Po cestě vedoucí nejprve k Obecní a poté Vraní skále budete míjet zajímavé litinové kříže zasvěcené sv. Barboře, patronce horníků.

Pokud jste dostatečně zdatnými horolezci, určitě nevynechejte výstup na Vraní skálu. Buližníkový útvar nabízí z turistické plošiny a prostřednictvím železných kukátek úchvatné výhledy do krajiny.

Až se budete od Vraní skály vracet zpátky do obce, všimněte si Scheinerovy vily, která patřila českému politikovi, právníkovi a sokolskému funkcionáři. A právě s tělovýchovnou organizací Sokol je obec Svatá úzce spjata. V druhé polovině 19. století totiž jezdil do nedaleké myslivny Na Králi na letní byt pražský obchodník s textilem Jindřich Fügner. Ve stejném období žil v sousední vesnici Nový Jáchymov Miroslav Tyrš, který zde  působil jako vychovatel v rodině majitele slévárny a smaltovny. Poprvé se Fügner s Tyršem setkali právě v hájovně a přes věkový rozdíl si padli do oka. Mezi muži započalo přátelství, které vedlo ke zrodu Sokola v roce 1862.

Více informací ohledně odměny, tisku hracích karet a dalších podrobností naleznete na webových stránkách společně s odkazy na další zajímavé questingové trasy z Berounska i okolí.

Co je to questing? 

Questing neboli hledačka je obdobou geocachingu a lze jí také chápat jako napínavou honbu za pokladem. Cílem je dozvědět se více o svém okolí, odtrhnout se od počítačů a televizních obrazovek a při luštění tajných šifer procvičit pozornost, detektivní důvtip i trpělivost.

Typ
Ikona Pěší
Délka:
5,1 km
Stoupání:
81 m
Klesání:
61 m
Náročnost
image/svg+xml
+420 604 734 840
Trasa