Vraní skála

Skalní blok s výškou přes dvacet metrů nabízí z vrcholu rozhled po okolním kraji doslova kolem dokola.

Vraní skála je geomorfologický útvar tvořený čtyřmi buližníkovými bloky, který se rozprostírá na protáhlém zalesněném hřbetu u obce Svatá. Z důvodu zachování významného bodu s kruhovým výhledem na Křivoklátské lesy, Prahu, Beroun a Brdy byla Vraní skála již v listopadu 1948 vyhlášeny přírodní památkou. V roce 1997 byla přírodní památka vyhlášena znovu a její hranice nově stanoveny podle uspořádání lesního porostu v okolí. Tím se rozloha chráněného území zvýšila na 20,7 hektarů a zahrnuje i okolní menší skalní útvary. Vraní skála byla vyhledávána horolezci, od roku 2003 je ale horolezecká činnost správou CHKO Křivoklátsko zakázaná. Dnes je tak hlavním cílem vyhlídka na vrcholu skály. Orientaci v okolním prostoru usnadňují kukátka směřující na významné body v krajině. K Vraní skále vedou značené turistické cesty z několika různých směrů. Nejbližšími výchozími body jsou obce Knížkovice a Svatá.

Poloha