Naučná stezka Svatojánský okruh a Solvayovy lomy

Okružní stezka vás zavede do nejbližšího okolí Svatého Jana pod Skalou, jednoho z nejmalebnějších míst Českého krasu. Najdeme zde překrásnou přírodu se vzácnými organismy, historické i kulturní památky, pěkné výhledy do krajiny, dvě muzea a informační centrum

Středně náročná trasa začíná v samém srdci Svatého Jana pod Skalou. Zde se nachází barokní kostel sv. Jana Křtitele s klášterem, jeskyně se skalním chrámem Panny Marie, kde podle legendy pobýval v 9. století poustevník Ivan, krasový pramen a pěnovcová kupa vysrážená z krasových vod. Od kláštera vystoupáte strmou lesní cestou po červené turistické značce na Svatojánskou skálu, kde se nachází vyhlídka s křížkem. Po překonání krátkého strmého převýšení (160 m) budete odměněni krásným výhledem na klášterní komplex a do údolí potoka Kačáku až k soutoku s řekou Berounkou. Z vyhlídky budete pokračovat do lomu Paraple a skanzenu těžby a zpracování vápence Solvayovy lomy. Mimo prohlídky muzea v přírodě a důlních štol se můžete svézt lomovým vláčkem. Muzeum je otevřené od května do října. Odtud pak sestoupíme krasovou roklí Propadlé vody zpět ke klášteru. Stezka má celkem deset zastávek s naučnými panely, které jsou zaměřeny na místní přírodní společenstva s bohatou biodiverzitou, geologické a krasové jevy.

V informačním centru ve Svatém Janu pod Skalou, které se nachází naproti klášteru v budově bývalé fary, získáte náměty na další zajímavé výlety do okolního Českého krasu. Příjemná je například cesta do Hostimi, dále kolem potoka Kačáku na soutok s Berounkou a odtud okolo řeky a vápencových skal až do Srbska.

Typ
Ikona Pěší
Délka:
4 km
Stoupání:
209 m
Klesání:
204 m
Náročnost
image/svg+xml
Trasa