• PARTNER

Sýkořice

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1581. Její jméno je odvozeno od slova sýkorka. V dávné minulosti totiž měli sýkořičtí osadníci povinnost ke hradu Křivoklátu odevzdávat tolik kop sýkorek, kolik je nedělí od sv. Petra a Pavla do sv. Václava.

Sýkořice leží na levém břehu řeky Berounky, na kopci nad obcí Zbečno, přibližně 13 km severozápadně od Berouna a 14 km jihovýchodně od Rakovníka. Je rozložena na úpatí vrchu Jalového, který je 450m vysoký. K Sýkořicím patří osada Luby, hájovna Skalka, zámek Dřevíč, budovy rybářství ve Vůznici a račický přívoz.

Obec se nachází ve střední nadmořské výšce v členitém terénu Křivoklátské vrchoviny, uprostřed chráněnné krajinné oblasti Křivoklátsko, která představuje jednu z nejkrásnějších přírodních oblastí v České republice. Na východním okraji území obce se kolem stejnojmenného potoka nachází část národní přírodní rezervace Vůznice, která tvoří hranici území obce.

Sýkořice 75 27 024 Zbečno
+420 313 554 858
Poloha