Hrobka rodiny Daubkovy v Litni

Neorenesanční hrobka rodiny Daubkovy byla postavena v roce 1888 podle návrhu známého architekta Antonína Wiehla.

Pohřební kaple s hrobkou rodiny Daubkovy se nachází v lesoparku na okraji městyse Liteň. Daubkové byl na konci 19. a začátku 20. století rytířský rod, jehož členové sídlili na zámku a velkostatku v Litni. Z řad představitelů lze zmínit například Josefa Františka Daubka, jednoho ze zakladatelů Národního divadla nebo přivdanou sopranistku Jarmilu Novotnou, na jejíž počest se v Litni každoročně koná stejnojmenný festival.

Monumentální stavba byla postavena v roce 1888 podle architektonického návrhu Antonína Wiehla, jednoho z nejvýznamnějších představitelů české architektury přelomu 19. a 20. století a průkopníka neorenesance v Čechách. V návrhu se nechal inspirovat italskou pozdní renesancí a kostelem San Andrea v Římě. Na výzdobě interiéru se podílel známý sochař Josef Václav Myslbek, který navrhl mozaikovou výzdobu i oltář se sochou sv. Josefa s Ježíškem, a malíř Maxmilián Pirner. Ten je autorem nástěnné malby Bolestné Panny Marie a jednotlivých příslušníků rodu, jež se nachází nad oltářem.

TIP: Hrobku můžete navštívit v rámci procházky po modré trase zdejší naučné stezky.

Poloha