Hudlická skála

Hudlice se zapsaly do českých dějin především jako rodiště Josefa Jungmanna. Díky buližníkové skále zvedající se na jihozápadním okraji obce do výšky 487 m. n m. mohou ale návštěvníkům nabídnout vedle pohledu do minulosti národního buditele také výhled po okolí.

Hudlická skála je součástí chráněného krajinného území Křivoklátsko. Má tvar skalní pyramidy, tvoří jí hornina zvaná buližník a v jejím nitru je devatenáct metrů dlouhá jeskyně. To není ve zdejším vápencovém kraji nic neobvyklého. Tato podzemní prostora je ale nekrasová. Jedná se o jeskyni puklinovou. Přímo k Hudlické skále nevede z návsi značená turistická trasa, ale po cestě jihozápadním směrem z centra obce nejde tento skalní útvar minout.

Ke skále se váže místní pověst, která praví, že v nejzazším koutě jeskyně je kamenný stůl, za nějž sedává panna v bílém rouchu a šije košili. Každým rokem udělá jeden jediný steh a až košili došije, nastane konec světa.

TIP: Nedaleko Hudlic stojí na vrcholu Krušné hory rozhledna Máminka. Z té je vidět ještě o kousek dál, než z Hudlické skály.

Poloha