Komentovaná prohlídka výstavy Český kras a jeho lidé

Muzeum Českého krasu zve zájemce o poznání regionu na komentovanou prohlídku výstavy Český kras a jeho lidé.

Ve čtvrtek 12. října 2023 vás odborníci provedou jednotlivými částmi výstavy. Uslyšíte zasvěcený komentář od Mgr. Ireny Benkové, archeoložky a ředitelky Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Mgr. Dany Hradilové, historičky Muzea Českého krasu a Mgr. Jakuba Vodičky, Ph.D, geologa Muzea Českého krasu v Berouně. Autoři výstavy přiblíží záměr a okolnosti vzniku výstavy, jejíž podtitul je „jak krajina změnila lidi a lidé krajinu“ a samozřejmě nezapomenou upozornit na nejzajímavější exponáty.

Hlavním námětem výstavy je historické putování člověka Českým krasem, místem pro život, práci, zábavu i poznání. Prostřednictvím dochovaných předmětů a textových panelů výstava zachycuje stopy lidského působení v krajině, které souvisí s jeho rozsáhlou činností (hospodářskou, těžební, stavební i volnočasovou). Podnětem pro vznik výstavy bylo 50. výročí vyhlášení CHKO Český kras v roce 2022.

Mezi zajímavosti výstavy patří např. kompletní trampská či horolezecká výbava, řada unikátních archeologických nálezů (např. Tetínský poklad z 13. století nebo cca 10 000 let starý parohový sekeromlat), dobové suvenýry (modlitební knížky ze Sv. Jana pod Skalou z 18. stol.), velkoformátový model mlýna z nedaleké Kody nebo kamenné výrobky z místního vápence. Dále se dozvíte zajímavosti o těžbě a dopravě této horniny (úzkorozchodné a lanové dráhy), počátcích turismu (nejstarší značená turistická stezka) a hospodářského využití regionu. Zjistíte, proč je nenápadná lokalita Klonk u Suchomast považována geology po celém světe za naprostý unikát. Část výstavy se věnuje také cenné krajině a přírodě zdejší CHKO a jeskyním.

Výstava je doplněna interaktivními prvky na dotykových obrazovkách.

+420 601 374 246
Husovo náměstí 87
266 01 Beroun
Vstupné
Základní
80
Snížené
55
Rodinné
160
Poloha