Cestou Vojty Náprstka

První značená turistická trasa v českých zemích vede z Berouna do Karlštejna překrásnou oblastí Českého krasu. Putování členitou krajinou vás zavede do lesů se vzácnými přírodninami a prameny krasových vod, do skalních kaňonů, romantických zákoutí i míst spojených s dávnou historií.

Vydáte se z berounského náměstí, kde si můžete prohlédnout měšťanské domy a novobarokní radnici směrem k místní nemocnici. Odtud se mírným stoupáním lesem dostanete k Dubu na Herinkách, který je chráněným památným stromem, následně sestoupáte svažitým terénem do malebného Svatého Jana pod Skalou s barokním kostelem a benediktinským klášterem. Místo je také známé krasovými prameny a jeskyní, v které podle legendy žil poustevník Ivan. Kolem ohradní zdi kláštera vystoupáte do údolí Propadlých vod a dále až na temeno Vysoké stráně (422 m). Pak vás čeká klesání do Boubové, kde překote silničku a budete pokračovat kolem kopce Doutnáč, jehož stráně jsou významným chráněným botanickým územím. Sestoupíte do údolí k Bubovickým vodopádům. Jedná se o skalní rokli, kde potok traverzuje přes několik stupňů vápencových lavic. Les pouze na chvíli opustíte u Kubrychtovy boudy, která slouží jako terénní stanice správy chráněné krajinné oblasti Český kras. Potom opět příjemnou lesní cestou budete pokračovat kolem krasového vývěru Králova studně, kde rád odpočíval Karel IV., až k Dubu sedmi bratří, jehož stáří se odhaduje asi na 350 let. Od dubu po silnici dojdete až k majestátnímu hradu Karlštejn, bude-li se vám chtít, v podhradí můžete navštívit některé z muzeí či se občerstvit v některé z restaurací a kaváren.

Typ
Ikona Pěší
Délka:
13 km
Stoupání:
512 m
Klesání:
444 m
Itinerář
  1. Beroun
  2. Svatý Jan pod Skalou
  3. Karlštejn
Náročnost
image/svg+xml
Trasa