Naučná stezka Lesní panorama – Velíz

Stezka v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko nanabízí daleké výhledy do nenarušené typicky české kulturní krajiny, kde se střídají lesní celky s otevřenou zemědělskou krajinou a sídly. Přitom nemusíte šplhat nikam do kopců. Najdete ji u Kublova a vede kolem bájného vrchu Velíz.

Naučná stezka začíná u chráněné břekové aleje, na odbočce vpravo do lesa ze silnice vedoucí ze Svaté do Kublova. Je to asi 150 m za autobusovou zastávkou a křižovatkou na hájovnu Kolna. Trasa vede po široké zpevněné, místy asfaltové, cestě, která je vhodná i pro maminky s kočárky nebo cyklisty. Je dlouhá 2,6 km, s odbočkou na vrchol Velízu (595 m n. m.) 4,5 km. Na stezce kolem Velízu je celkem šest zastávek s informačními panely, které jsou zaměřeny na místní historii a známé osobnosti, přírodu otevřené krajiny a okraje lesů, křivoklátské lesní typy a hospodaření v nich. Popisují také výhledy do krajiny. Z jednotlivých míst uvidíme lesní celky Křivoklátské vrchoviny, hrad Točník, brdský Plešivec a vrcholové partie Středních Brd. V létě jsou okolní louky plné pestrobarevných květů. U třetí zastávky můžeme odbočit po lesní cestě na vrchol Velízu. Pradávnou historií opředený kopec dostal název podle pohanského boha s psí hlavou, ochránce stád Velese. V 10. století zde stávalo slovanské hradiště. Kronikář Kosmas líčí příběh zajetí a mučení knížete Jaromíra Vršovci, který jako vděk za svoji záchranu nechal na Velízu postavit kapli sv. Jana Křtitele. Na jejím místě byl ve 13. století vystavěn kostel a klášter. Na vrcholu Velízu si můžeme prohlédnout barokně přestavěný kostelík, faru a místní hřbitov, kde je pochován hudební skladatel Josef Leopold Zvonař, autor známé písně Čechy krásné, Čechy mé. Z bývalého kláštera vypleněného husity se dochovaly pouze kamenné zbytky, jako základy hřbitovní zdi a fary. Po prohlídce vrchu Velíz  vede cesta zpět na naučnou stezku, která končí v Kublově u rodné roubenky obrozeneckého skladatele Josefa Leopolda Zvonaře (1824–1865).

Prohlídku naučné stezky můžeme spojit s návštěvou rodného domku Josefa Jungmana v Hudlicích, či rozhledny Máminka na Krušné hoře. V blízkosti se také nachází naučná stezka Údolí ticha, která vede po úzké lesní cestě členitým terénem kolem potoka. Křivoklátské lesy v okolí Kublova jsou také vyhlášenou houbařskou oblastí.

Typ
Ikona Pěší
Délka:
4.5 km
Stoupání:
118 m
Klesání:
151 m
Náročnost
image/svg+xml
Trasa