Vodácká naučná stezka Berounka

Chystáte se vydat na lodi po „Staré řece“, jak vodáci a trampové nazývají Berounku? Cestou vás může doprovázet unikátní naučná stezka. Není určena pouze vodákům, ale i ostatním turistům, neboť její informační panely jsou přístupné i ze břehu. Berounka zde protéká nejcennějšími dochovanými částmi přírody CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras.

Vodácká naučná stezka začíná na Zvíkovci a končí u Hlásné Třebáně v blízkosti Karlštejna. Na své trase má celkem 14 zastávek s naučnými tabulemi, na kterých se dozvíte zajímavosti o řece Berounce, geologické stavbě území, místní jedinečné přírodě a slavné historii. Panely vám přiblíží také paleontologické nálezy v údolí řeky a francouzského badatele Joachima Barranda, spisovatele Otu Pavla a místa, kde pobýval. Seznámí vás také s hrady KřivoklátKarlštejn a staroslavným přemyslovským Tetínem, kde byla v roce 921 zavražděna kněžna Ludmila. Stezka má i svého průvodce. Je jím vydra z knihy Stanislava Reiniše Vydra z Černé tůně.

Typ
Ikona Vodácký
Délka:
60,5 km
Stoupání:
14 m
Klesání:
59 m
Náročnost
image/svg+xml
Trasa