Naučná stezka Zlatý kůň

Máte-li chuť se projít po pravěkém korálovém útesu a nad podzemím největšího jeskynního systému v Čechách, navštivte nenáročnou naučnou stezku Zlatý kůň. Návštěvu lokality můžete spojit prohlídku Koněpruských jeskyní a vyhlídky na vápencový velkolom Čertovy schody.

Naučná stezka je dlouhá 3,4 km a vede přírodovědně hodnotnými místy chráněné krajinné oblasti Český kras. Její trasa je rozdělena na dvě části (západní a východní), které lze projít samostatně.

Západní část stezky se nachází v národní přírodní památce Zlatý kůň. Začíná na parkovišti u Koněpruských jeskyní, pokračuje na návrší Zlatého koně (475 m n. m.) a kolem opuštěných bývalých lomů vede zpátky. Cestou se zastavíte na několika výhledech, budete obdivovat  živočichy a rostliny společenstev skalních stepí a teplomilných trávníků a půjdete kolem vápencových stěn zkamenělého korálového útesu, který se zde nacházel před 410 miliony let v teplém devonském moři. V Houbově lomu uvidíte původní vchod do Koněpruských jeskyní a v kamenné suti světově proslulé paleontologické můžete zkusit najít zkameněliny (sbírání povoleno). Budete-li mít štěstí určitě nějakou naleznete. V květnu na Zlatém koni vykvétá i jedna z největších botanických vzácností Českého krasu, kriticky ohrožený včelník rakouský.

Východní část naučné stezky vede přírodní rezervací Kobyla. Prochází dvěma opuštěnými a zarůstajícími lomy pozoruhodnými zvláště z geologického hlediska a také jako studijní plochy opětného osidlování bývalých lomů organismy. V lomu Na Kobyle se nachází tzv. očkovský přesmyk, kde je dobře vidět přesunutí původně starších vrstev vápenců přes mladší a také vchody do krasových dutin, kde byly učiněny archeologické nálezy. V lomu hnízdí poštolky a naše největší sova – výr velký. Ze vzácných rostlin tu roste např. pampeliška bavorská a hořepníček brvitý. Na celé stezce najdeme 11 naučných panelů.

Typ
Ikona Pěší
Délka:
3,4 km
Stoupání:
124 m
Klesání:
124 m
Náročnost
image/svg+xml
Trasa