Lom Na Kobyle

Vydejte se na výlet k bývalému lomu Na Kobyle, který je geologicky významným místem díky tzv. očkovskému přesmyku.

Lom Na Kobyle se nachází nedaleko Koněpruských jeskyň v malebném prostředí chráněné krajinné oblasti Český kras.

Historie lomu sahá až do konce 19. století, kdy byl otevřen pro zásobování Královodvorské cementárny. Od roku 1898 vedla k lomu malodráha, kterou se vytěžený vápenec vozil k dalšímu zpracování do Berouna. Dráha končila u bývalé hájovny, dovnitř lomové jámy lokomotivy s vagónky nejezdily. Těžba vápence byla ukončena v roce 1929, od té doby je lom opuštěný.

Bývalý lom je pozoruhodný především z geologického hlediska a jako studijní plocha opětovného osidlování organismy. V lomu se nachází tzv. očkovský přesmyk, kde je dobře vidět přesunutí původně starších vrstev vápenců přes mladší a také vchody do krasových dutin, kde byly učiněny archeologické nálezy.

Zajímavostí je také to, že zde dříve pracoval známý český paleontolog, badatel a archeolog Jaroslav Petrbok. Jeho činnost připomíná pamětní deska umístěná na skalní stěně v severní části lomu.

TIP: Návštěvu doporučujeme spojit s procházkou po východní části naučné stezky Zlatý kůň. Během ní se budete moct pokochat krásami přírodní rezervace Kobyla a přiučit se něčemu novému díky informačním panelům.

Poloha