• PARTNER

Skryje

Malá obec se díky svým nalezištím zkamenělin a modelu ontogenetického vývoje trilobita Sao hirsuta proslavila po celém světě.

Bohatá historie obce se datuje do první poloviny 13. století, kdy patřila benediktinskému klášteru v Kladrubech. To se však zanedlouho poté změnilo a lokalita přešla do světských rukou. Noví majitelé pocházeli z řad nižší šlechty a vlastnili zpravidla jen část vsi. Za nejznámější z nich je považován Mikuláš z Husi, představitel radikálního křídla kališníků za husitkých válek, a císař Rudolf II., jež vlastnil obec od roku 1601. Díky tomu se dostaly Skryje pod pravomoc křivoklátského panství, kde zůstaly až do zrušení vrchnostenského systému.

Skryje se rozkládají na návrší nad pravým břehem řeky Berounky, na okraji chráněnné krajinné oblasti Křivoklátsko, zhruba 16 km jižně od města Rakovník. Naleznete zde řadu pamětihodností, z nichž nejvýznamnější je kostel sv. Michaela Archanděla, který patří k nádherným ukázkám vrcholného baroka v Čechách.

Obec je známá zejména díky svým bohatým nalezištím geologických útvarů a zkamenělin (zejména trilobitů)  břidličné skály, které objevil v polovině 19. století francouzský inženýr a paleontolog Joachim Barrande. Tento objev ho natolik ovlivnil, že studiu zkamenělin věnoval zbytek svého života. Výsledkem jeho práce bylo vedle množství nasbíraného materiálu i několikasvazkové dílo popisující více než 3 560 druhů zkamenělin. Barrande tak položil základy české paleontologie a začlenil Skryje mezi světová naleziště fosilií.

Skryje 15 270 42 Skryje
+420 325 514 855
Poloha