Kostel sv. Jana Nepomuckého na Tetíně

Původně románský kostel zasvěcený sv. Michaelu Archandělovi stojí snad na místě, kde byla dle legend pohřbena kněžna Ludmila. V 17. století byl barokně opraven a zasvěcen sv. Janu Nepomuckému.

V historické části starodávné obce Tetín se nacházejí hned tři sakrální památky. Severovýchodně na skalnatém výběžku se tyčí jednolodní kostel sv. Jana Nepomuckého. Jedná se o původně románskou stavbu postavenou v roce 1357. Kostel v jádru obsahuje zbytky románského zdiva ze 12. a 13. století a pravděpodobně se úzce váže ke kněžně Ludmile. Dle Kristiánovy legendy ho zde nechala vystavět kněžna Drahomíra, která si údajně objednala Ludmilinu vraždu, a to nad jejím hrobem. Původně byl kostel zasvěcen sv. Michaelu Archandělu, nejznámějšímu z Božích poslů, a to až do roku 1836. Od tohoto roku je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému.

Kostel byl za svou existenci několikrát přestavěn. Poprvé tomu tak bylo již ve 14. století a další úpravy následovaly. Dnes má kostel barokní podobu, která je výsledkem přestavby ze 17. století. V 19. století byl poté opraven a to zásluhou majitele tetínského zámku.

Jedná se o jednoduchou jednolodní stavbu s pravoúhlým presbytářem. Loď s plochým stropem je staršího původu, presbytář, malá předsíň a cibulovitá věžička vznikly později. Na hlavním oltáři se nachází obraz sv. Jana Nepomuckého jako poutníka do Staré Boleslavi. Okolo kostela se nachází malý hřbitov, který je obehnán masivní zdí.

V současné době je kostel odsvěcen a slouží jako galerie pro návštěvníky.

TIP: Vydáte-li se po úzké pěšince kolem kostela směrem dolů, narazíte na pozůstatky raně středověkého hradu Tetína. Z jeho hradní plošiny se zde můžete pokochat úchvatným výhledem do údolí řeky Berounky.

TIP: Kostel sv. Jana Nepomuckého je společně s ostatními tetínskými kostely možno si prohlédnout v rámci průvodcovské služby, která v obci funguje. Rovnou ale můžete kostel navštívit prostřednictvím virtuální prohlídky.

 

 

 

Poloha