Poutní místo Tetín

Tetín patří mezi nejstarší historická místa v Čechách, osídlen byl již v době kamenné a stal se svědkem významných historických událost.

Počátky vzniku vesnice jsou spojovány se starými českými pověstmi a kněžnou Tetou, která byla sestrou kněžny Libuše, zakladatelky Prahy. Historická bádání a archeologické zprávy ale vznik vesnice kladou do první poloviny 10. století. V této době na Tetíně stálo slovanské hradiště, kam se na sklonku svého života uchýlila kněžna Ludmila (cca 860–921), manželka prvního historicky doloženého přemyslovského knížete Bořivoje. V roce 921 zastihli Ludmilu na Tetíně vrazi a z noci 15. na 16. září ji uškrtili její šálou. Nedlouho poté nechal její vnuk kníže Václav přenést její ostatky na Pražský hrad a Ludmila se tak stala první českou světicí.

Duchovní význam Tetína dokládá nadprůměrný počet kostelů, ve vesnici se nacházejí celkem tři – kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Ludmilykostel sv. Jana Nepomuckého. Jsou němými svědky místa, kam v průběhu staletí proudily a stále proudí davy poutníků. V dnešní době se pouť ke sv. Ludmile pořádá obvykle druhý víkend v září.

Bohatá historie Tetína, kromě osudu kněžny Ludmily, zahrnuje také stavbu tetínského hradu z 13. století, který je dnes pouze zříceninou, pobyt českého kronikáře Václava Hájka z Libočan v letech 1527–1533 či obrozenecká setkávání na zdejším zámku v 19. století. Významná je i okolní příroda chráněné krajinné oblasti Český kras, kterou si nejlépe užijete z vyhlídky na řeku Berounku od zříceniny hradu.

Všechny historické, přírodní a další zajímavosti mohou návštěvníci poznat v tetínském muzeu či na místní naučné stezce.

Poloha