Po stopách obrozenců

Vydáte se na okraj křivoklátských lesů do míst spojených s významnými osobnostmi, které v 19. století bojovali za obrodu českého národa, jeho kultury a jazyka. Navštívíte rodiště Josefa Jungmanna a Josefa Leopolda Zvonaře a podíváte se do okolí obce Svatá, kde se zrodil Sokol.

Okružní výlet započnete u roubeného rodného domu a památníku národního buditele, jazykovědce a překladatele Josefa Jungmanna (1773–1847) v Hudlicích. Určitě byste měli nahlédnout dovnitř staročeské roubené chalupy z roku 1718, kde najdete dobové zařízení a expozici o Jungmannově životě a díle. Expozice bývá otevřena v turistické sezóně od dubna do října vždy od středy až do neděle. Před domkem si můžete prohlédnout litinovou bustu Jungmanna, která pochází z roku 1873 a byla vyrobena v Novém Jáchymově.

Z Hudlic se vydáte po červené turistické trase, na rozcestí za obcí zahnete do leva po žluté. Ta Vás dovede přes památný vrch Velíz s kostelem sv. Jana Křtitele do nedalekého Kublova, kde se nachází památník hudebního skladatele Josefa Leopolda Zvonaře (1824–1865). Památník je možno navštívit po domluvě s obecním úřadem a můžete zde prostřednictvím expozice nahlédnout do Zvonařova života a díla. Expozice autora známé písně Čechy krásné, Čechy mé a spoluzakladatele pěveckého spolku Hlahol se nachází v bývalé škole. Před ní stojí v parku jeho pomník z roku 1871, opět dílo železáren v Novém Jáchymově. V dolní části obce je k vidění Zvonařův roubený rodný domek, který je typickým příkladem lidové architektury z přelomu 18. a 19. století. Kublov se také proslavil jako působiště vlasteneckého kněze a národopisce Václava Krolmuse (1790–1861).

A nakonec se z Kublova vypravíte po zelené turistické trase až na rozcestí V potocích, odkud zahnete do leva na žlutou trasu. Ta vás dovede na krásnou vyhlídku do křivoklátských lesů na Vraní skálu. Právě tady v okolních lesích se zrodila myšlenka založení první české tělovýchovné organizace. Nedaleko se totiž nachází myslivna Na Králi, kde se v roce 1860 poprvé setkali a spolu pobývali Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš, zakladatelé Sokola (1862). Pokračovat budete ještě kousek po žluté, na rozcestí Pod Vraní skálou se však napojíte na modrou turistickou trasu, která vás dovede do vesnice Svatá. V obci budete po chvíli po levé straně míjet vilu doktora Josefa Scheinera, význačného pracovníka a jednoho z prvních starostů Sokola. Modrá turistická trasa vás pak zavede zpátky do Hudlic, těsně před nimi budete procházet kolem Hudlické skály, z níž je pěkná vyhlídka.

Typ
Ikona Pěší
Délka:
21.5 km
Stoupání:
553 m
Klesání:
556 m
Itinerář
  1. Hudlice
  2. Kublov
  3. Svatá
Náročnost
image/svg+xml
Trasa