Cestujte pěšky jako kdysi naši předkové

Na začátku každé cesty poutníka je přání…

Přání změny, nových začátků a možná i přání útěku od každodennosti, rutiny a komfortu. Občas není nic jednoduššího než si sbalit batoh, obout pohodlné boty a vydat se vstříc cestě, na které zklidníte duši i mysl.

Stále více z nás si uvědomuje, že návrat ke způsobu cestování našich předků skýtá neobyčejnou sílu pro život a možná i odpovědi na nezodpovězené otázky.

I proto poutnictví v dnešních dobách zažívá renesanci. Navíc je chůze v souladu s přírodou. Přirozený pohyb, který nenarušuje krásu krajiny kolem nás a umožňuje odpoutat se od světa plného techniky a světstkých požitků.

Vydejte se s námi na putování a poznejte místa, kde se psaly české dějiny.

Při cestě respektujte sebe a své tempo. Nesnažte se dodržet plán za každou cenu. S úctou přistupujte k přírodě i lidem, které na cestě potkáte. A hlavně načerpejte energii, kterou poutní místa i krajina, ve které stojí, oplývají.

Duchovní místa Berounska, Brd a Podbrdska

Poutní místa přitahují pozornost již celá staletí. Jsou uctívána a obdivována. Za jejich tajemným geniem loci nemusíte cestovat do španělského Santiaga de Compostela nebo francouzských Lurd. Vždyť tiší svědci dávných zázraků tvoří nepřehlédnutelné body i v naší krajině. Objevte poutní místa Berounska, Brd a Podbrdska.

Svatý Jan pod Skalou
Poutní místo Svatý Jan pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou se nachází v samém srdci přírody Českého krasu a již...
Poutní místo Tetín
Tetín patří mezi nejstarší historická místa v Čechách, osídlen byl již v době...
Barokní areál Skalka
Kostelík sv. Máří Magdaleny, klášter, křížová cesta i poustevna. To vše shlíží z vrcholu Skalka...
Svatá Hora v příbrami
Nepřehlédnutelná dominanta města Příbram a nejvýznamnější mariánské poutní místo v Čechách....
Kaple Bolestné Panny Marie v Berouně
Novogotická stavba na kopci Průhon nad Berounem nahradila původní poutní kapli u pramene,...
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech
Kostel v Počaplech patří k překrásným ukázkám vrcholného baroka v českých zemích....
Kostel Narození Panny Marie ve Zdicích
Známý barokní kostel ve Zdicích, kde měl v roce 1842 svatbu spisovatel Karel Jaromír...
TOP
Vrch Velíz
Na jižním okraji křivoklátských lesů nedaleko Kublova se do výšky 595 m....

Svatojakubská cesta

Pod označením Svatojakubská cesta, která je v terénu na rozcestnících Klubu českých turistů značená svatojakubskou mušlí, se ukrývá historická síť 12 poutních cest vedoucích k hrobu svatého Jakuba Staršího v katedrále ve španělském Santiagu de Compostela. Několik jejích větví protíná také Českou republiku včetně Berounska, Brd a Podbrdska. Všerubská i Železná trasa začínají shodně v Praze souběžně vedou až na Zbraslav, kde se rozdělují, aby se v sousedním Německu opět spojily. A zatímco Všerubská trasa z údolí řeky stoupá na vrcholky brdských Hřebenů, kde se ukrývá barokní Skalka, a po jejich hřebenech pokračuje ke Svaté Hoře v Příbrami, Železná trasa protíná celé Karlštejnsko až ke Svatému Janu pod Skalou a dále přes královský Beroun a napříč Křivoklátskem až k údolí řeky Berounky.

Svatojakubské cesty nespojují pouze poutní místa, ale také zajímavé výletní cíle a historická místa. Vydat se tak na svatojakubskou pouť můžete, i když jste zapřisáhlý ateista.

Betlémářství

Poutě do Svaté země patří k nejstarším poutím v historii lidstva i samotného křesťanství. Hlavní motivací byla místa spojená s životem Ježíše Krista, ke kterým se neodmyslitelně řadí i Betlém. A právě pouť, na kterou se vydali věřící, aby se Ježíši poklonili, se stala významným motivem v naší lidové tvorbě – od koled až po vytváření betlémů z nejrůznějších materiálů.

Betlémy na Berounsku
S řemeslnou zručností betlémářů se seznámíte v Muzeu betlémů v Karlštejně. Uvidíte betlémy statické i mechanické.
Největší raritou je však Karlštejnský královský betlém, který je největším loutkovým betlémem u nás. Kulisa hradu Karlštejn je osazena 46 dřevěnými loutkami. V adventním čase si naplánujte výlet do Muzea medu a českých Vánoc v Ořechu. Expozici o medové tradici tu vystřídají jedinečné betlémy. Těm dominuje „Betlém příběhů“, který se každoročně zvětšuje a v současnosti dosahuje více než 14 metrů.

Betlémy v Podbrdsku
V Příbrami se betlémářská tradice pojí s hornictvím. Dřevo bylo v dolech snadno dostupným materiálem a horníci z něho při čekání vyřezávali postavičky. Příbramské betlémy snadno poznáte. Jsou ozdobeny rozdrceným galenitem a dalšími minerály z rudných šachet. Na pradávnou tradici navazuje příbramský betlémář Ján Chvalník, jehož betlémy si prohlédnete v dole Řimbaba v blízkém Bohutíně.

PARTNER
Muzeum Betlémů Karlštejn
Muzeum betlémů se nachází na karlštejnském náměstí. V přízemí budovy...
NÁVŠTĚVNICKÁ KARTA
Muzeum českých Vánoc a Včelín Ořech
Navštivte Muzeum českých Vánoc a Včelín Ořech a užijte si nezapomenutelný výlet...
Důl Řimbaba
Soukromé hornické muzeum se sběrem minerálů na odvalu šachty, expozice betlémářů, návštěva dolu...