Rok svaté Ludmily 2021

Kdo byla sv. Ludmila?

Svatá Ludmila je první známou českou ženou, první doloženou manželkou panovníka Čech a snad také i první českou panovnicí. Je známá jako vychovatelka svatého Václava, kterou nechala zavraždit její snacha Drahomíra. Protože byla uškrcena vlastní šálou či závojem, stal se pruh látky jejím atributem a symbolem, který měl připomínat její mučednickou smrt. V roce 2021 uplyne 1100 let od jejího úmrtí na Tetíně. Ludmila je jednou z nejvýznamnějších postav českých dějin a symbolem české duchovní kultury. Blíže se o Ludmile můžete dozvědět v medailonku níže.

1100.výročí smrti sv. Ludmily

Akce 1100. výročí smrti sv. Ludmily zaštiťuje spolek Svatá Ludmila 1100 let. Vizí spolku a stejnojmenného projektu je propojovat svatoludmilská místa nejen v České republice a pečovat o odkaz sv. Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti a to tak, aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění a připomenutí její mučednické smrti. Poslání naplňujeme skrze kulturní, společenské, odborné a duchovní aktivity, jako jsou např. svatoludmilské poutě, vydávání publikací, pořádání výstav a další.

O spolku Svatá Ludmila 1100 let

Akce 1100. výročí smrti sv. Ludmily zaštiťuje spolek Svatá Ludmila 1100 let. Vizí spolku a stejnojmenného projektu je propojovat svatoludmilská místa nejen v České republice a pečovat o odkaz sv. Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti a to tak, aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění a připomenutí její mučednické smrti. Poslání spolek naplňuje skrze kulturní, společenské, odborné a duchovní aktivity, jako jsou např. svatoludmilské poutě, vydávání publikací, pořádání výstav a další. Přehled akcí a aktivit naleznete na webových stránkách spolku.

Celonárodní ekumenická pouť na Tetíně

V sobotu 18. září 2021 proběhne celonárodní ekumenická pouť ke sv. Ludmile na staroslavném Tetíně. Připravována je poutní mše svatá a bohatý doprovodný program. O dalších podrobnostech budeme informovat.

Více informací naleznete zde, na webových stránkách obce Tetín, nebo v události na Facebooku.

Sv. Ludmila na Berounsku

Berounsko se stalo Ludmile jejím domovem, na Tetíně našla své útočiště. Víte však, že u nás existují i další místa spojená s touto výjimečnou světicí?

Hned vedle Tetína leží obec Srbsko, její název může dle historiků odkazovat na Lužické Srbsko, kde se mohla Ludmila narodit. V blízkém Svatém Janu pod Skalou žil poustevník Ivan, který se setkal s Bořivojem a možná že i právě kněžnou Ludmilou. Podle legend Ivan na Tetín docházel a rozmlouval zde s knížecím párem o víře.

K přemyslovským kořenům se hlásil náš otec vlasti Karel IV. Na počest své prabáby sv. Ludmily nechal vytvořit schodištní cyklus ve Velké věži, který v devíti vyobrazeních připomíná svatoludmilskou legendu. Kněžna má také své místo v kapli sv. Kříže, kde je zpodobněna na deskovém obraze od mistra Theodorika.

 

Národní Svatoludmilská pouť Tetín
Pojďme si společně připomenout událost, která měla vliv na vznik české státnosti! V letošním...
17. 09. 2021 09:00
ČLEN
Tetín
Tetín patří mezi nejstarší historická místa v České republice, vždyť byl osídlen již...
ČLEN
Svatý Jan pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou proslul jako turisticky vyhlášená lokalita, vždyť aby ne, vede zde totiž...
ČLEN
Srbsko
Vesnička Srbsko je vyhledávaným výchozím místem do Českého krasu, najdete zde železniční...
TOP
Svatoludmilská pouť na Tetíně
První doložená česká panovnice, zakladatelka přemyslovské dynastie, babička svatého Václava,...
TOP
Průvod vévody Štěpána
Kdo by neznal vévodu Štěpána v podání Miloše Kopeckého. Víte však, že na motivy této postavy...
NÁVŠTĚVNICKÁ KARTA
Průvodcovská služba na Tetíně
Staroslavný Tetín vstoupil do dějin jako místo, kde byla zavražděna kněžna Ludmila, babička...
Svatá Ludmila
Život známé české světice, babičky svatého Václava, je inspirující i po 1100 letech od...
TOP
Hrad Karlštejn
Turistická dominanta, kterou zná takřka celý svět, to je Karlštejn. Majestátní hrad, který...
Stezka sv. Ludmily
Příjemnou procházku nebo cyklovýlet si můžete dopřát, pokud se vydáte z Berouna do Srbska...
Kaplička sv. Ludmily v Chodouni
Pseudorománská kaplička v obci Chodouň upoutá svou netradiční podobou.
Jeskyně sv. Ivana
Svatý Ivan byl podle legendy první poustevník v Čechách. V devátém století obýval mohutnou...