Rok svaté Ludmily 2021

Kdo byla sv. Ludmila?

Svatá Ludmila je první známou českou ženou, první doloženou manželkou panovníka Čech a snad také i první českou panovnicí. Je známá jako vychovatelka svatého Václava, kterou nechala zavraždit její snacha Drahomíra. Protože byla uškrcena vlastní šálou či závojem, stal se pruh látky jejím atributem a symbolem, který měl připomínat její mučednickou smrt. V roce 2021 uplyne 1100 let od jejího úmrtí na Tetíně. Ludmila je jednou z nejvýznamnějších postav českých dějin a symbolem české duchovní kultury. Blíže se o Ludmile můžete dozvědět v medailonku níže.

1100.výročí smrti sv. Ludmily

Akce 1100. výročí smrti sv. Ludmily zaštiťuje spolek Svatá Ludmila 1100 let. Vizí spolku a stejnojmenného projektu je propojovat svatoludmilská místa nejen v České republice a pečovat o odkaz sv. Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti a to tak, aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění a připomenutí její mučednické smrti. Poslání naplňujeme skrze kulturní, společenské, odborné a duchovní aktivity, jako jsou např. svatoludmilské poutě, vydávání publikací, pořádání výstav a další.

O spolku Svatá Ludmila 1100 let

Akce 1100. výročí smrti sv. Ludmily zaštiťuje spolek Svatá Ludmila 1100 let. Vizí spolku a stejnojmenného projektu je propojovat svatoludmilská místa nejen v České republice a pečovat o odkaz sv. Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti a to tak, aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění a připomenutí její mučednické smrti. Poslání spolek naplňuje skrze kulturní, společenské, odborné a duchovní aktivity, jako jsou např. svatoludmilské poutě, vydávání publikací, pořádání výstav a další. Přehled akcí a aktivit naleznete na webových stránkách spolku.

Národní svatoludmilská pouť Tetín 17. – 18. 9. 2021

V sobotu 18. září 2021 proběhne celonárodní ekumenická pouť ke sv. Ludmile na staroslavném Tetíně. Připravována je poutní mše svatá a bohatý doprovodný program. O dalších podrobnostech budeme informovat.

Více informací naleznete zde, na webových stránkách obce Tetín, nebo v události na Facebooku.

PÁTEK 17.9.2021

17:30 / Slavnostní příjezd lebky sv. Ludmily na Tetín a modlitba za vlast (Tetín)

17:45 / Svatoludmilské nešpory (kostel sv. Ludmily, Tetín)

19:30 / Přijetí delegace s papežským legátem (radnice, Beroun)

19:45  / Putovní kino – 3Bobule (před vinotékou, Dr. Aksamita 105, Tetín)

20:00 / Open air koncert Má vlast – Český symfonický orchestr pod taktovkou Jana Talicha (Husovo náměstí, Beroun)

SOBOTA 18.9.2021

10:00 – 18:00 / Burčáková slavnost (vinotéka, Dr. Aksamita 105, Tetín)

10:00 – 10:50 / Duchovní program (poutní louka)

11:00 – 13:00 / Národní poutní mše svatá celebrovaná papežským legátem (poutní louka)

19:30 – 22:00 / Večerní koncerty na poutní louce – (The Backwards, Abba World Revival)

Kulturní program centrum obce a Tetínský trh (14:00 – 20:00)

Pódium u kostela sv. Jana Nepomuckého

14:00 – 15:00 / Koncert Jiří Pavlica & Hradišťan

15:30 – 16:30 / Legenda o sv. Ludmile a sv. Václavu, Divadlo KA2

17:00 – 17:30 / Prezentace Cyrilometodějská stezka

18:00 – 19:30 / Angel-y, Pantomimický dialog V. Hybnerové a L. Kašiarové

Komunitní centrum sv. Ludmily

13:30 – 14:30 / Vyhlášení celosvětového srazu Ludmil a Bořivojů

15:30 – 16:15 / Prezentace projektu Via Ludmila

16:30 – 18:00 / Co by tomu řekla sv. Ludmila? Aktuální naděje bolesti církve a světa

Kostel sv. Kateřiny

Místo klidu, smíření a odpuštění

Kostel sv. Ludmily

14:00 – 17:50 / Vystavení lebky sv. Ludmily

17:00 – 17:30 / Řeckokatolické zpěvy

18:00 / Požehnání, odvoz lebky sv. Ludmily

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Výstava Eliášův oheň, společná výstava malíře Jakuba Špaňhela a sochaře, řezbáře a grafika Jiřího Kobra

NEDĚLE 19.9.2021

11:15 – 12:00 / Mše svatá (kostel sv. Ludmily)

10:00 – 18:00 / Tetínský trh (centrum)

14:30 – 17:00 / Vymetání půdy, malování Maruš Smetanové (park před kostelem sv. Jana Nepomuckého)

18:00 – 19:30 / Přednáška RNDr. Václava Cílka, CSc. – Český kras a jeho tajemství(komunitní centrum)

Festival místní hudby, u kostela sv. Jana Nepomuckého (12:00 – 18:00)

12:00 – 13:00/ Berounská kapela Bonbon (lidová a trampská hudba)

13:30 – 14:00 / Endorfin

14:30 – 15:00 / Hound dogs (rock and roll)

15:30 – 16:30 / Pohodáři (country)

17:00 – 18:00 / Marta Tauberová a pan Jonáš (Swing & Blues)

Sv. Ludmila na Berounsku

Berounsko se stalo Ludmile jejím domovem, na Tetíně našla své útočiště. Víte však, že u nás existují i další místa spojená s touto výjimečnou světicí?

Hned vedle Tetína leží obec Srbsko, její název může dle historiků odkazovat na Lužické Srbsko, kde se mohla Ludmila narodit. V blízkém Svatém Janu pod Skalou žil poustevník Ivan, který se setkal s Bořivojem a možná že i právě kněžnou Ludmilou. Podle legend Ivan na Tetín docházel a rozmlouval zde s knížecím párem o víře.

K přemyslovským kořenům se hlásil náš otec vlasti Karel IV. Na počest své prabáby sv. Ludmily nechal vytvořit schodištní cyklus ve Velké věži, který v devíti vyobrazeních připomíná svatoludmilskou legendu. Kněžna má také své místo v kapli sv. Kříže, kde je zpodobněna na deskovém obraze od mistra Theodorika.

 

Národní Svatoludmilská pouť Tetín
Pojďme si společně připomenout událost, která měla vliv na vznik české státnosti!...
17. 09. 2021 09:00
ČLEN
Tetín
Tetín patří mezi nejstarší historická místa v Čechách, osídlen byl již v době...
ČLEN
Svatý Jan pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou proslul jako turisticky vyhlášená lokalita, vždyť aby ne, vede zde totiž...
ČLEN
Srbsko
Vesnička Srbsko je vyhledávaným výchozím místem do Českého krasu, najdete zde železniční...
TOP
Královský průvod
Královský průvod se na Berounsku koná již od roku 2007. Slavnost doby římského...
Průvodcovská služba na Tetíně
Staroslavný Tetín vstoupil do dějin jako místo, kde byla zavražděna kněžna Ludmila,...
Svatá Ludmila
Život známé české světice, babičky svatého Václava, je inspirující i po 1100...
TOP
Hrad Karlštejn
Turistická dominanta, kterou zná takřka celý svět, to je Karlštejn. Majestátní hrad, který...
Kaplička sv. Ludmily v Chodouni
Pseudorománská kaplička v obci Chodouň upoutá svou netradiční podobou.
Jeskyně sv. Ivana
Svatý Ivan byl podle legendy první poustevník v Čechách. V devátém století obýval...